MILO 7

Pracownia architektoniczna

O Milo7

Pracownia Milo7 powstała w 2001 roku. Jesteśmy zespołem architektów z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń i od początku działalności zajmujemy się projektowaniem architektury w każdej skali – produkujemy budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, budynki produkcyjne i magazynowe, obiekty sportowe, przestrzenie publiczne, tereny zielone, małą architekturę.

Bierzemy również udział w konkursach architektonicznych. Współpracujemy z inwestorami prywatnymi, przedsiębiorstwami, uczelniami oraz organami administracji rządowej i samorządowej.

Zapraszamy do kontaktu

+48 91 431 99 26

pracownia@milo7.pl